06. Tìm hiểu mô hình mentorship trong bồi dưỡng giáo viên

06. Tìm hiểu mô hình mentorship trong bồi dưỡng giáo viên

TÓM TẮT

Mentorship (sự hướng dẫn/dìu dắt) trong công việc là một trong những hình thức được sử dụng để bồi dưỡng giáo viên nhằm giúp họ nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Nội dung bài viết khai thác một số khía cạnh của việc vận dụng mô hình mentorship vào công tác bồi dưỡng giáo viên; Chỉ ra những lợi ích, ý nghĩa của công tác tư vấn, hướng dẫn trong bồi dưỡng giáo viên; Phân tích vai trò, trách nhiệm của giáo viên, cán bộ quản lý trong quá trình bồi dưỡng giáo viên theo mô hình tư vấn, hướng dẫn, kèm cặp. Đây cũng là một trong những mô hình bồi dưỡng giáo viên hiệu quả, giúp nhà trường khai thác và  sử  dụng  kiến  thức  chuyên  môn,  kinh nghiệm thực  tế, kỹ năng  thực hành giảng dạy, giáo dục của đội ngũ giáo viên cốt cán, từ đó tạo ra sự tương tác tích cực giữa các đồng nghiệp, thúc đẩy văn hoá chia sẻ hợp tác học tập lẫn nhau, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng lao động sư phạm của đội ngũ giáo viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: VŨ THỊ THU HUYỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *