05. Phát triển đội ngũ nhà giáo – nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

05. Phát triển đội ngũ nhà giáo – nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

TÓM TẮT

Phát triển đội ngũ nhà giáo là một yêu cầu có ý nghĩa quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nghiên cứu việc phát triển đội ngũ nhà giáo dưới các góc độ: phát triển nguồn  nhân  lực;  đào  tạo,  bồi  dưỡng;  xây dựng chuẩn; thực hiện chế độ chính sách,… là việc làm cấp thiết để chỉ ra được những đặc điểm và tiến trình phát triển nguồn nhân lực  trong  lĩnh  vực  giáo  dục  và  đào  tạo ở nước ta.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ TRUNG CHINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *