03. Đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam – Tiếp cận từ hệ thống giải pháp

03. Đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam – Tiếp cận từ hệ thống giải pháp

TÓM TẮT

Đầu tư phát triển con người, phát triển giáo dục  là  con đường  ngắn nhất,  dẫn  đến  sự thành công của mỗi quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tất yếu phải tiến hành đổi mới toàn diện giáo dục. Bài viết tiếp cận dưới góc độ từ hệ thống giải pháp, mong muốn làm rõ hơn nội dung đổi mới giáo dục toàn diện ở Việt Nam hiện nay.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LƯƠNG MINH CỪ, NGUYỄN TRUNG DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *