08. thực trạng bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường trung học cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh

08. thực trạng bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường trung học cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã bắt đầu triển khai trong năm học 2021-2022 đối với khối 6 và năm học 2022-2023 đối với khối 7. Chương trình thực hiện lồng ghép những nội dung liên quan với nhau của một số lĩnh vực giáo dục, một số môn học trong chương trình hiện hành để tạo thành môn học tích hợp. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên dạy học tích hợp còn nhiều bỡ ngỡ, công tác bồi dưỡng còn gặp nhiều hạn chế. Bài viết phân tích thực trạng bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp tại các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019 – 2022. Từ đó, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên dạy học tích hợp, thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Từ khóa: Dạy học tích hợp, bồi dưỡng giáo viên, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN PHÚC HUY TÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *