14. Một số nghiên cứu về hoạt động giáo dục kỹ năng sốngở các trường mầm non

14. Một số nghiên cứu về hoạt động giáo dục kỹ năng sốngở các trường mầm non

Tóm tắt: Bài viết hệ thống hoá một số nghiên cứu về hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ tại các trường mầm non trên thế giới và Việt Nam trên các khía cạnh: khái niệm kỹ năng sống; nội dung; phương pháp; hình thức; kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong trường mầm non.

Từ khóa: Giáo dục kỹ năng sống, giáo dục mầm non, quản lý giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ MINH TRÍ(*), PHẠM ĐÀO TIÊN(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *