13. Xây dựng mô hình đào tạo văn hóa trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn

13. Xây dựng mô hình đào tạo văn hóa trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn

Tóm tắt: Quy định tại Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT ban hành quy định về đối tượng người học, cấu trúc khung chương trình, nội dung chương trình, tổ chức kiểm tra, đánh giá các môn học hoàn toàn thay đổi so với Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp và Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT quy định quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Mô hình đào tạo văn hóa trung học phổ thông cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại trường cao đẳng, trung cấp phù hợp được nghiên cứu và xây dựng tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.

Từ khóa: Chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo nghề.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN TRÍ DŨNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *