13. Một số vấn đề về chuyển đổi số trong quản trị tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

13. Một số vấn đề về chuyển đổi số trong quản trị tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tóm tắt: Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nhằm triển khai các hoạt động trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý. Bài viết trình bày một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi số trong quản trị cũng như đưa ra những giải pháp để góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng các kỳ vọng của xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Chuyển đổi số, chuyển đổi số trong quản trị, chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐỖ QUANG TRUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *