12. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lýcác trường mầm non Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

12. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lýcác trường mầm non Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tóm tắt: Chuẩn hiệu trưởng là căn cứ để hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng hoạt động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non thị xã Tân Uyên theo Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Từ khóa: Bồi dưỡng, cán bộ quản lý, trường mầm non, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN NGỌC HIẾU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *