12. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường cao đẳng nghề Việt Xô Số 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp

12. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường cao đẳng nghề Việt Xô Số 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp

Tóm tắt: Tổ chuyên môn có vai trò quan trọng trong công tác quản lý, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho nhà giáo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường trong các trường cao đẳng. Quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại trường cao đẳng là một nội dung quan trọng cần được Ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa chuyên môn đặc biệt quan tâm. Trong bài viết chúng tôi đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả hoạt động tổ chuyên môn tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục Nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: quản lý, tổ chuyên môn, hoạt động tổ chuyên môn, giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐINH MẠNH HÀ, NGUYỄN DỤC QUANG, KIỀU VĂN THÀ, NGUYỄN ĐĂNG HIẾU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *