11. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh ở các trường trung học cơ sở Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh

11. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh ở các trường trung học cơ sở Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục an toàn giao thông và quản lý hoạt động này cho học sinh các trường trung học cơ sở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều hạn chế, do đó nhà trường cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, năng lực thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông.

Từ khóa: Quản lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông, giáo dục, an toàn giao thông, học sinh trung học cơ sở, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN ĐOÀN THIÊN LÝ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *