11. Nâng cao mức độ sử dụng phong cách lãnh đạo phụng sự của hiệu trưởng trường phổ thông

11. Nâng cao mức độ sử dụng phong cách lãnh đạo phụng sự của hiệu trưởng trường phổ thông

Tóm tắt: Phong cách lãnh đạo của Hiệu trưởng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nhà trường. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều cách tiếp cận về phong cách lãnh đạo như tiếp cận hành vi, tiếp cận theo tình huống, tiếp cận hoạt động…. Lãnh đạo phụng sự tiếp cận dưới góc độ người đi theo, được xem như phong cách lãnh đạo của thế kỉ XXI. Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản về phong cách lãnh đạo phụng sự, phân tích thực trạng phong cách lãnh đạo phụng sự của Hiệu trưởng trong các trường phổ thông ở khu vực Nam Bộ và đưa ra một số biện pháp để nâng cao mức độ sử dụng phong cách lãnh đạo phụng sự trong nhà trường.

Từ khóa: phong cách lãnh đạo phụng sự, hiệu trưởng, phong cách lãnh đạo, trường phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ KHÁNH VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *