11. Hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng

11. Hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng

Tóm tắt: Bài viết trình bài mục tiêu hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng, lực lượng tham gia hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng và nội dung hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo ở trường cao đẳng.

Từ khóa: Đảm bảo chất lượng, hoạt động đảm bảo chất lượng, chất lượng đào tạo, trường cao đẳng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN HỮU LÀNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *