10. Hoạt động nghiên cứu khoa họccủa giảng viên trường cao đẳng hiện nay

10. Hoạt động nghiên cứu khoa họccủa giảng viên trường cao đẳng hiện nay

Tóm tắt: Hiện nay, giảng viên trong trường cao đẳng có hai hoạt động chính, đó là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản trong chiến lược của nhà trường. Trong đó việc giảng viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp quan trọng và cần thiết để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội. Bài viết tập trung vào một số nội dung sau: 1) Các lợi ích của giảng viên khi tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; 2) Một số tồn tại trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường cao đẳng; 3) Đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên tại các trường cao đẳng hiện nay.

Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng viên trường cao đẳng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *