09. Triển khai mô hình đào tạo nghề phối hợp tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế Lilama

09. Triển khai mô hình đào tạo nghề phối hợp tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế Lilama

Tóm tắt: Khoa học kỹ thuật, trình độ công nghệ ngày càng phát triển đòi hỏi đội ngũ lao động kỹ thuật ngày càng phải có trình độ, kỹ năng nghề cao hơn nữa để đáp ứng được với xu hướng phát triển, yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp. Trong những năm gần đây đào tạo nghề được Nhà nước đầu tư rất lớn cả cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo, tuy nhiên, trên các trang thông tin đại chúng vẫn phản ánh về chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng được với nhu cầu nhân lực chất lượng cao doanh nghiệp. Các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp sử dụng lao động chưa có tiếng nói chung, chưa có sự gắn kết trong việc đào tạo nguồn nhân lực. Bài viết đưa ra một góc nhìn về thực trạng, từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai nhân rộng mô hình đào tạo nghề phối hợp giữa Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 với doanh nghiệp.

Từ khóa: Đào tạo nghề, nhà trường, doanh nghiệp, mô hình đào tạo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: THÁI THỊ THẮM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *