09. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp tại Trường cao đẳng nghề Việt Xô Số 1

09. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp tại Trường cao đẳng nghề Việt Xô Số 1

Tóm tắt: Chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo cũng như trình độ chuyên môn và tay nghề của học sinh, sinh viên. Công tác quản lý đội ngũ nhà giáo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong công tác quản lý nhà trường, quyết định tới chất lượng của đội ngũ nhà giáo. Trong bài viết này, chúng tôi đã phản ánh bức tranh thực trạng hoạt động quản lý nhà giáo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và đề xuất 7 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ nhà giáo theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1.

Từ khóa: quản lý, nhà giáo, chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHÙNG PHƯƠNG THẢO, TRẦN VĂN CƯỜNG(*), TRẦN ĐỨC TIỆP, NGUYỄN VĂN THƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *