08. Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm các lớp trung học phổ thông

08. Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm các lớp trung học phổ thông

Tóm tắt: Với sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, chuyển đổi số chính là xu hướng của lĩnh vực giáo dục nói chung và công tác chủ nhiệm lớp nói riêng. Thông qua bài viết, nhóm tác giả trình bày một số đề xuất về ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm các lớp Trung học phổ thông tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Đắk Nông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại Trung tâm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

Từ khóa: Chuyển đổi số, công tác chủ nhiệm, giáo dục thường xuyên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ ĐỨC ÁNH(*), NHÓM TÁC GIẢ(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *