07. Tổ chức dạy học và đánh giá theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn sinh học

07. Tổ chức dạy học và đánh giá theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn sinh học

Tóm tắt: Bài viết là kết quả nghiên cứu về tổ chức dạy học và đánh giá theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học Sinh học. Sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, thực nghiệm, quan sát, nghiên cứu sản phẩm hoạt động và thống kê toán học, nghiên cứu đã chỉ ra được việc giáo viên vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực (như dạy học theo dự án, đóng vai, thực nghiệm, dạy học thực hành, dạy học theo tình huống, kỹ thuật khăn trải bàn, mảnh ghép, kỹ thuật phòng tranh…) cùng những phương án đánh giá theo hướng phối hợp nhiều hình thức, phương pháp và công cụ đánh giá khác nhau có thể giúp học sinh phát triển các năng lực chung và các năng lực chuyên môn liên quan đến môn Sinh học, nâng cao hứng thú học tập.

Từ khóa: Sinh học, dạy học phát triển năng lực, đánh giá định hướng phát triển năng lực, năng lực chung, năng lực Sinh học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: DIỆP PHƯƠNG CHI(*), PHẠM THỊ HỒNG ANH(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *