07. Thực trạng giáo dục kỹ năng sốngcho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học cơ sở Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

07. Thực trạng giáo dục kỹ năng sốngcho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học cơ sở Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Tóm tắt: Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu mơ ước, ham hiểu biết, thích tìm tòi, khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, còn thiếu kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo, kích động… đặc biệt là lứa tuổi học sinh cấp 2. Nếu không được giáo dục kỹ năng sống, thiếu kỹ năng sống, các em dễ bị lôi kéo vào các hành vi tiêu cực, bạo lực, vào lối sống ích kỉ, thực dụng, dễ bị phát triển lệch lạc về nhân cách. Thiếu những kỹ năng sống cần thiết như: Kỹ năng xác định giá trị, kỹ năng từ chối, kỹ năng kiên định, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng thương lượng, kỹ năng giao tiếp. Trong bài viết này chúng tôi phân tích thực giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học cơ sở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Từ khóa: Giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm, học sinh trung học cơ sở.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ(*), HOÀNG ĐÌNH THÁI(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *