07. Quản lý các loại hình hoạt động trải nghiệm tại các trường tiểu học Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

07. Quản lý các loại hình hoạt động trải nghiệm tại các trường tiểu học Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Việc tổ chức hiệu quả hoạt động trải nghiệm nói chung và hoạt động trải nghiệm lớp 1 nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý các loại hình hoạt động trải nghiệm tại các trường tiểu học thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp định lượng thông qua bảng thăm dò tự đánh giá của cán bộ quản lý và giáo viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 4 loại hình được đánh giá kết quả thực hiện khá và có sự chênh lệch giữa các đơn vị trên địa bàn khảo sát.

Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, quản lý hoạt động trải nghiệm, giáo dục tiểu học, thành phố Thủ Đức.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỤY THÙY LINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *