06. Hành vi toan tự sát của học sinh trung học phổ thông

06. Hành vi toan tự sát của học sinh trung học phổ thông

Tóm tắt: Hành vi toan tự sát nhận được sự quan tâm từ nhiều tác giả trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam vẫn còn rất hiếm các nghiên cứu về vấn đề này. Bài viết phân tích và đưa ra khái niệm, tính chất của hành vi toan tự sát; các yếu tố nguy cơ cũng như các yếu tố bảo vệ cá nhân có hành vi toan tự sát.

Từ khóa: hành vi toan tự sát, học sinh trung học phổ thông, yếu tố bảo vệ, yếu tố nguy cơ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH VĂN SƠN(*), LÊ NGỌC KHANG(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *