05. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học tình thương Chùa Lộc Thọ Thành Phố Nha Trang

05. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp tại trường tiểu học tình thương Chùa Lộc Thọ Thành Phố Nha Trang

Tóm tắt: Kỹ năng giao tiếp là yếu tố cần thiết cho sự tương tác giữa con người, đặc biệt là đối với học sinh trường tình thương với các đặc thù tâm sinh lý và hoàn cảnh riêng, vì thế những học sinh ấy rất cần được hỗ trợ rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Trên cơ sở sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết để tìm hiểu các cơ sở lý luận liên quan đến việc phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh trường tình thương và sử dụng các phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi kết hợp phỏng vấn để xác định thực trạng về rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh trường tình thương chùa Lộc Thọ thành phố Nha Trang. Kết quả thực nghiệm của hai trong số năm biện pháp nêu trên đã chứng minh được giả thuyết nghiên cứu, đó là các biện pháp này có thể giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp của học sinh trường tình thương, giúp nâng cao nhận thức cho các em về vai trò kỹ năng giao tiếp, đồng thời nâng cao mức độ biểu hiện của các nhóm kỹ năng giao tiếp ở học sinh.

Từ khóa: Giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, giáo dục, hoạt động ngoài giờ lên lớp, trường tình thương.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHÙNG THỊ MINH(*), DIỆP PHƯƠNG CHI(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *