04. Một số cơ sở lý luận về quản lí hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường mầm non

04. Một số cơ sở lý luận về quản lí hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường mầm non

Tóm tắt: Quản lý hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường mầm non hiện nay là vấn đề được toàn xã hội quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Bài viết làm rõ khái niệm và nội hàm công tác quản lý hoạt động đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường mầm non nhằm góp phần xây dựng cơ sở lý luận về công tác quản lý đặc thù này trong nhà trường mầm non.

Từ khóa: quản lý, hoạt động đảm bảo an toàn trẻ, trường mầm non.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ THÚY KIỀU, PHẠM ĐÀO TIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *