03. Thực trạng phát triển văn hóa nhà trườngtại Trường Đại Học Kinh Tế – Kỹ Thuật Bình Dương

03. Thực trạng phát triển văn hóa nhà trườngtại Trường Đại Học Kinh Tế – Kỹ Thuật Bình Dương

Tóm tắt: Văn hóa của một trường đại học là hệ thống niềm tin, giá trị, chuẩn mực thói quen và truyền thống tạo ra trong quá trình lịch sử phát triển nhà trường, được các thành viên trong nhà trường thừa nhận, làm theo và in dấu ấn trong các hình thái vật chất và tinh thần, từ đó tạo nên bản sắc riêng cho mỗi trường đại học. Nghiên cứu đã thực hiện một cuộc khảo sát với 149 lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, nhân viên của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương. Kết quả cho thấy các chỉ số đánh giá về mức độ đồng ý dành cho mỗi nội dung khảo sát công tác phát triển văn hóa đều khá cao với mức độ từ đồng ý đến hoàn toàn đồng ý. Nghiên cứu này là cơ sở thực tiễn để Ban Giám hiệu và Hội đồng trường đưa ra các chính sách, chiến lược và kế hoạch quản lý phù hợp trong việc xây dựng và phát triển văn hóa trường đại học để đạt được mục tiêu phát triển tiếp theo của nhà trường.

Từ khóa: Văn hóa, phát triển văn hóa nhà trường; trường đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN NGỌC ANH THƯ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *