03. Giới thiệu thang đo đánh giá theo khung năng lực số Digcomp

03. Giới thiệu thang đo đánh giá theo khung năng lực số Digcomp

Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, năng lực số là một dạng năng lực đặc biệt quan trọng. Bài viết xin giới thiệu thang đo đánh giá năng lực số cá nhân DigComp dựa trên tổng hợp, phân tích các nghiên cứu đi trước.

Từ khóa: Năng lực số, thang đo đánh giá năng lực số, đổi mới giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN VĂN PHONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *