03. Giáo dục nghệ thuật trong trường tiểu học ở Singapore bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

03. Giáo dục nghệ thuật trong trường tiểu học ở Singapore bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Tóm tắt: Giáo dục nghệ thuật là hoạt động giáo dục nhằm tạo nên sự hiểu biết, khả năng thưởng thức, thực hành và sáng tạo nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mĩ cho học sinh, làm cho học sinh phát triển về nhân cách, trí tuệ. Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu, bài viết trình bày giáo dục nghệ thuật trong trường tiểu học ở Singapore. Qua đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong giáo dục nghệ thuật cho học sinh tiểu học ở nước ta trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Từ khóa: nghệ thuật, giáo dục nghệ thuật, học sinh tiểu học, bài học kinh nghiệm trong giáo dục nghệ thuật.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ TUYẾT MAI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *