03. Giảm thiểu tổn thương tâm lý của trẻ em mồ côi sau đại dịch covid-19

03. Giảm thiểu tổn thương tâm lý của trẻ em mồ côi sau đại dịch covid-19

Tóm tắt: Bài viết đề xuất biện pháp tác động làm giảm thiểu tổn thương tâm lý của trẻ em mồ côi sau đại dịch COVID-19 theo hướng tiếp cận cá nhân bao gồm: Định hướng phát triển kỹ năng tự nhận thức để tư duy tích cực từ hoàn cảnh cá nhân của khách thể; sử dụng một số kỹ thuật của phương pháp quán tưởng nhằm giúp trẻ thư giãn và cải thiện đời sống cảm xúc.

Từ khóa: Đại dịch COVID-19, tổn thương tâm lý, trẻ mồ côi.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH VĂN SƠN(*), NHÓM TÁC GIẢ(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *