02. Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên chuyên ngành ở các trường đại học sân khấu – điện ảnh trong bối cảnh đổi mới giáo dục

02. Biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên chuyên ngành ở các trường đại học sân khấu – điện ảnh trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Tóm tắt: Từ những yêu cầu mới đặt ra đối với giảng viên chuyên ngành ở các trường đại học Sân khấu – Điện ảnh trong bối cảnh đổi mới giáo dục như: Kiến thức về xã hội rộng và cập nhật; phương pháp sư phạm nghệ thuật hiện đại; sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ dạy học (ngoại ngữ, tin học, phương tiện kỹ thuật). Bài viết đề xuất một số biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên chuyên ngành ở các Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh.  

Từ khóa: Trường Đại họcSân khấu – Điện ảnh, giảng viên chuyên ngành, đại học, Sân khấu – Điện ảnh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ ÁI LIÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *