01. Thực trạng văn hóa học đường đại học Việt Nam từ góc nhìn tổ chức và quản lý

01. Thực trạng văn hóa học đường đại học Việt Nam từ góc nhìn tổ chức và quản lý

Tóm tắt: Là một phần của kết quả nghiên cứu từ đề tài A2018- 18b-01, nội dung chính của bài viết tập trung trình bày các nền tảng lý thuyết cơ bản định hướng cho việc nghiên cứu và thực trạng văn hóa học đường đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Trên cơ sở dữ liệu thống kê mô tả được khảo sát từ 48 trường đại học Việt Nam cả 3 miền với 1859 khách thể sinh viên và 967 cán bộ, giảng viên, chuyên qua 2 bộ công cụ khảo sát online; đồng thời, qua phỏng vấn 40 nhóm tập trung (20 nhóm giảng viên, chuyên viên và 20 nhóm sinh viên) và phỏng vấn sâu 48 cá nhân (gồm cán bộ lãnh đạo Trường, Phòng, Ban, Khoa thuộc Trường) thuộc 48 trường đại học đã cung cấp nguồn dữ liệu phong phú, phản ánh các khía cạnh khác nhau của thực trạng văn hóa học đường tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Từ khóa: Văn hóa học đường, đại học, Việt Nam, tổ chức và quản lý.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THÀNH NHÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *