01. Nghiên cứu mô hình trường học thông minh 

01. Nghiên cứu mô hình trường học thông minh 

Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ và kỳ diệu của công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc nhiều mặt đời sống xã hội. Trong đó đã tác động đến bản chất và những đặc trưng cơ bản của giáo dục trong bối cảnh của Cách mạng Công nghiệp 4.0, từ đó có những ảnh hưởng đến mô hình trường học thông minh cho giáo dục Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình,trường học thông minh, đổi mới giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN BẢO QUỐC(*), NGUYỄN VĂN Y(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *