THÔNG BÁO Triệu tập ứng viên tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO Triệu tập ứng viên tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh thông báo như sau:

1. Triệu tập các ứng viên có tên theo danh sách đính kèm đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức năm 2022.

2. Ứng viên chuẩn bị các nội dung kiểm tra, sát hạch ở vòng 2, cụ thể như sau:

2.1. Phỏng vấn

a) Nội dung

– Kiến thức chung:

+ Bộ Luật Lao động; Luật Giáo dục; Luật Viên chức;

+ Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Các văn bản khác có liên quan đến vị trí tuyển dụng.

– Những hiểu biết cơ bản về Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Chí Minh, về vị trí dự tuyển;

– Những vấn đề có liên quan đến bản thân ứng viên để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Hình thức phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp từng ứng viên.

c) Thời gian phỏng vấn: 10 -15 phút/ứng viên.

d) Điểm tối đa cho mỗi ứng viên: 50 điểm.

2.2. Thực hành

a) Hình thức kiểm tra: Thực hành

b) Nội dung kiểm tra: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của ứng viên dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

c) Thời gian kiểm tra: 30-45 phút.

d) Thang điểm: 50 điểm.

3. Thời gian và địa điểm kiểm tra: Ngày 28/02/2023, tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian và địa điểm cụ thể, Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ thông báo trên trên Lịch công tác tại Cổng thông tin điện tử của Trường: http://iemh.edu.vn và niêm yết công khai tại Trường./.

Xem thông báo chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *