TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ HIỆU TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2020- 2025

TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ HIỆU TRƯỞNG NHIỆM KỲ 2020- 2025

Căn cứ Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị quyết số 217/NQ-ĐU ngày 03 tháng 04 năm 2023 của Đảng ủy Trường Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025; Thông báo số 193-TB/BCSĐ ngày 06 tháng 4 năm 2023, kết luận của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác cán bộ của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

     Ngày 14 tháng 4 năm 2023, tại phòng Hội thảo B, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai Hội nghị, thông qua các bước theo Kế hoạch triển khai quy trình nhân sự Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020- 2025.

     Đến tham dự Hội nghị, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Cảnh Chí Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Phạm Văn Dũng – chuyên viên Văn phòng Ban Cán sự đảng; đồng chí Vũ Đăng Thạnh – chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức cán bộ. Cùng tham dự có đồng chí Đỗ Thị Hà – Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh.

     Về phía Nhà trường có TS. Vũ Đình Bảy – Phó Bí thư Đảng ủy; TS. Phạm Thị Tuyết Minh – Chủ tịch Công đoàn Trường; TS. Phan Thị Thúy Quyên – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị cùng Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc và các cán bộ chủ chốt của Nhà trường.

    Kết thúc các phiên Hội nghị, Nhà trường đã hoàn thiện các bước của Quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng. Đồng thời, Trường tập hợp toàn bộ kết quả, hồ sơ trình Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Vũ Quảng – Quyền Hiệu trưởng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nhằm sớm kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo Trường trong thời gian tới.

   Một số hình ảnh tại Hội nghị!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *