469 (Kì I – tháng 1)

469 (Kì I – tháng 1)

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC

Bìa, mục lục

QUẢN LÍ GIÁO DỤC

01. Nghiên cứu xây dựng giải thưởng đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học

02. Thực trạng tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sài Gòn

03. Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỉ luật ở Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3

LÍ LUẬN GIÁO DỤC – DẠY HỌC

04. Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

05. Thiết kế một số bài tập hỗ trợ dạy học phần văn bản nhật dụng theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 9

06. Một số biện pháp phát triển năng lực tư duy phản biện trong dạy học – đọc hiểu văn bản “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu

07. Nghiên cứu đọc hiểu văn bản và dạy học đọc hiểu tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông

08. Phát triển năng lực văn học cho học sinh trung học phổ thông qua dự án học tập trong dạy học truyện ngắn Chí Phèo

09. Dạy học chủ đề “Hình tròn quanh em’’ (Toán 5) theo định hướng giáo dục STEM

10. Một số biện pháp hỗ trợ học sinh gặp khó khăn về toán lớp 10 ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Điện Biên

11. Thực trạng tích hợp giáo dục môi trường trong môn Sinh học tại các trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ

12. Vai trò của Internet đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề

13. Thị hiếu thẩm mĩ và định hướng thị hiếu thẩm mĩ cho học viên trong các nhà trường quân đội hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *